Cap un aprenentatge actiu, creatiu i en equip

Foto de l'autor d'aquesta experiéncia

Fomentar el treball en equip: què vol dir treballar en equip? Com resoldre els conflictes que s'hi generen? Hem començat a incidir en aquests aspectes i també a utilitzar les reflexions a l'aula i les avaluacions per parells, per millorar el contingut dels seus treballs.

Emprar la metodologia Flipped Classroom: incentivar el treball autònom per aconseguir unes classes més participatives i que ajudin en el seu aprenentatge i no sols a la transmissió de coneixements.

Millorar també el feedback als alumnes. Tot això ha suposat un canvi en la planificació del curs, l'elaboració de materials, en les dinàmiques d'aula i en l'avaluació.

Hem recollit ja els resultats de les primeres enquestes als alumnes i continuem avançant en aquesta direcció, enriquint-nos de les seves aportacions, en una tasca que per a nosaltres és engrescadora i motivadora.

Participant: Paula M. Aguiló Segura

Estratègia: Exposició d’experiències docents: Classe inversa (Flipped Classroom)

Destinataris: docents de l’ensenyament superior

Data de presentació: 1 de febrer de 2019

Per a més informació 

I Jornades d'Experiències Docents (vídeos i podcasts)