friendlYnvest

Foto de l'autor d'aquesta experiéncia

Realment, la meva estratègia docent, més que estratègia, crec que és un laboratori (al qual de vegades denomino friendlYnvest), on intento que, en cada grup, any o assignatura, testar o utilitzar qualque eina nova (en els límits establerts i de la coherència) com pot ser Kahoot, Prezi, Powtown, ús d'infografies, QR, videotutorials propis o externs de YouTube, app, bots, sindicadors, gestors de continguts... entre altres eines. Sempre intentant usar com a llenguatge vehicular i connector, l'humor i procurant, apropar-me, el màxim possible, a l'estètica audiovisual imperant, i icones predominants. Gran part de les meves formacions estan basades en cerca bibliogràfica, estratègies de cerca, lectura crítica i investigació en ciències de la salut (per això el nom de friendlYnvest). Un dels meus objectius, per no dir la meva obsessió, és acostar aquests continguts de manera atractiva, interessant i divertida, a l'alumnat. Crec que la investigació és fàcil i divertida, encara que n'hi ha que ens volen fer creure el contrari.

ParticipantAntonio González

Estratègia: Exposició d’experiències docents: Ludificació i TIC

Destinataris: docents de l’ensenyament superior

Data de presentació: 1 de febrer de 2019

Per a més informació 

I Jornades d'Experiències Docents (vídeos i podcasts)