Prescripció de recursos digitals en salut #recetalink

Foto de l'autor d'aquesta experiéncia

La iniciativa #yorecetowebs i #recetalink tracta que els professionals sanitaris recomanin informació, eines o aplicacions sota criteris de qualitat i fiabilitat, dins el paradigma salut 2.0 . Això implica l'adquisició de criteris sobre la qualitat de la informació disponible a Internet sobre diferents aspectes de la salut, els estils de vida saludables, o patologies, per després poder recomanar enllaços a pàgines web, blogs o altres fonts d'informació, o eines relatives a aquests aspectes. Els estudiants han hagut d'estudiar l'accés a la tecnologia de la població destinatària, explorar recursos digitals relacionats amb l'aspecte de la salut que volien treballar, identificar i avaluar un recurs digital amb criteris de qualitat publicats, i explicar si recomanarien aquest recurs i per què. L'activitat s'ha dut a terme a l'assignatura Noves Tecnologies i Estils de Vida Saludables, del Màster en Salut i Qualitat de Vida.

Participant: Josune Salinas Bueno

Estratègia: Exposició d’experiències docents: Ludificació i TIC

Destinataris: docents de l’ensenyament superior

Data de presentació: 1 de febrer de 2019

Per a més informació 

I Jornades d'Experiències Docents (vídeos i podcasts)