Ludificació a l'aula: quin és el teu trastorn del llenguatge?

Foto de l'autor d'aquesta experiéncia

Duem a l'aula una pràctica en format «concurso de TV» per implicar l'alumnat en el treball cooperatiu i motivar-lo cap a l'aprenentatge de conceptes complexos.

El joc té una dinàmica senzilla; formam grups de 6 o 7 integrants que hauran de preparar set temes (trastorns de llenguatge) distints, que són els que treballarem en l'assignatura.

A continuació es presenta un cas en què els integrants que creguin saber de què es tracta pitjaran un botó que els donarà peu a començar amb la prova. Els integrants poden demanar diverses pistes fins que decideixin, de
manera col·laborativa, quin és el trastorn del qual parlam. Si ho encerten, guanyaran un punt, però si fallen el perdran.

Al final guanyarà el joc el grup que més encerts tingui en el seu marcador final. A través d'aquest format ens hem adonat que contingut que, a priori, era molt difícil i avorrit de treballar es transforma en divertit i que afavoreix l'aprenentatge col·laboratiu en l'aula.

És a dir, s'estimula la motivació de l'alumnat i es camufla l'aprenentatge i, sobretot, es fomenta una major dedicació i implicació a l'activitat.

Participant: Lucía Buil Legaz

EstratègiaExposició d’experiències docents: Ludificació i TIC

Destinataris: docents de l’ensenyament superior

Data de presentació: 1 de febrer de 2019