Utilització de jocs seriosos en la impartició de docència

Foto de l'autor d'aquesta experiéncia

La finalitat d’aquest projecte d’innovació docent és identificar, adaptar i aplicar un conjunt de jocs seriosos per tal de transmetre d’una manera més innovadora algunes de les bones pràctiques de Direcció de projectes. El projecte té dos resultats:  

1r Una «GameBox», formada per un conjunt de fitxes de jocs i del material necessari per poder aplicar aquests jocs.

2n Un Portal web que recull totes les fitxes dels jocs així com un espai perquè els usuaris puguin introduir els seus comentaris, experiències i suggeriments de millora sobre els jocs aplicats.

Els jocs són aplicables i adaptables a múltiples situacions i escenaris.

Participant: Antonia Mas / Antoni Mesquida

Estratègia: Exposició d’experiències docents: Ludificació i TIC

Destinataris: docents de l’ensenyament superior

Data de presentació: 1 de febrer de 2019

Per a més informació 

I Jornades d'Experiències Docents (vídeos i podcasts)