Presentacions orals: proposta metodològica d'aprenentatge i avaluació formativa

Foto de l'autor d'aquesta experiéncia

Amb l'objectiu de treballar la competència genèrica «presentacions orals», es desenvoluparà una metodologia didàctica fonamentada en el treball col·laboratiu i en l'avaluació formativa. Amb aquest propòsit els alumnes formaran equips de feina i utilitzaran tècniques d'avaluació entre iguals (coavaluació i/o autoavaluació). Per això es desenvoluparà una rúbrica d'avaluació de presentacions i s'establirà el procediment a seguir per a la familiarització de l'alumnat amb la seva utilització. D'aquesta manera es pretén afavorir la informació continuada de l'alumnat sobre el progrés del seu aprenentatge, element fonamental per a l'avaluació formativa. Aquest projecte implica la participació de diverses assignatures al llarg dels cursos 2n, 3r i 4t de la titulació.

 

Participant: Jaume Ramis Bibiloni

Estratègia: Exposició d’experiències docents: Parlar en públic i tutories entre iguals

Destinataris: docents de l’ensenyament superior

Data de presentació: 1 de febrer de 2019

Per a més informació 

I Jornades d'Experiències Docents (vídeos i podcasts)