Les tutories entre iguals com a eina d'aprenentatge cooperatiu

Foto dels autors d'aquesta experiéncia

La finalitat d'aquest projecte és afavorir la coordinació entre els continguts impartits en les assignatures Intervenció psicoeducativa en les dificultats del llenguatge en el context escolar, de 2n curs del Grau d'Educació Primària i l'assignatura Atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu en l'escola, de 3r curs del mateix grau. Per dur a terme el projecte, els alumnes de tercer curs exerceixen de tutors de l'alumnat de segon per resoldre una pràctica que treballa contingut transversal d'ambdues assignatures. Així, l'alumnat de tercer, considerat expert, amplia el seu aprenentatge pel fet d'haver d'adaptar la transmissió dels seus coneixements al seu grup d'iguals i, alhora, l'alumnat de segon es beneficia d'aquesta tutorització, d'una banda, perquè millora la seva disposició a l'aprenentatge i, d'altra, perquè implanta una dinàmica de treball actiu, autònom i personalitzat entre els estudiants.


 

Participant: Lucía Buil Legaz

Estratègia: Exposició d’experiències docents: Parlar en públic i tutories entre iguals

Destinataris: docents de l’ensenyament superior

Data de presentació: 1 de febrer de 2019