Seguiment de l'assoliment de la competència de parlar en públic

Foto del autor de l'experiència

El projecte que presentam s'ha desenvolupat al llarg de tres projectes d'innovació i millora de la qualitat docent de la UIB (convocatòria 2015-16, 2016-17 i 2018-19). Aquest projecte persegueix un doble objectiu, per una banda, cercar un sistema d’avaluació de les presentacions en públic senzill i que faciliti fer un seguiment de l’alumne al llarg de les diferents presentacions que faci al llarg de la carrera, i d'altra, coordinar l’assoliment de la «Capacitat de parlar en públic» dels alumnes entre els diferents professors al llarg dels diferents cursos.

Participant: Maria Sard

Estratègia: Exposició d’experiències docents: Parlar en públic i tutories entre iguals

Destinataris: docents de l’ensenyament superior

Data de presentació: 1 de febrer de 2019

Per a més informació 

I Jornades d'Experiències Docents (vídeos i podcasts)