I Jornades d'Experiències Docents

Presentació de les jornades

A la UIB, som molts els docents que desenvolupam tota una sèrie d’experiències docents enfocades a fomentar un millor procés d’aprenentatge dels nostres estudiants.

Els dies 31 de gener i 1 de febrer de 2019 tingueren lloc les I Jornades d'Experiències Docents (vegeu-ne el programa) de la UIB, un punt de trobada on els professors varen compartir les iniciatives que han posat en pràctica sobre la classe invertida (Flipped Classroom), la ludificació, les tutories entre iguals i l’ús de les TIC.

Es varen tractar també altres temes, com la formació contínua que prefereix el professorat universitari, el suport a la docència pel que fa a l’ús d’eines digitals, que es facilita des de Campus Digital, i els primers resultats del projecte UIB 40.0.

Acta d’obertura de les I Jornades d’Experiències Docents a la UIB

Benvinguda i presentació amb la participació del Rector de la UIB, Llorenç Huguet, del Director General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior, Juan José Montaño, i del Vicerector de Campus Digital i Transmèdia, Antonio Fernández Coca

Experiències dels nostres docents

Cap un aprenentatge actiu, creatiu i en equip

Ponent: Paula M. Aguiló, professora del departament d’Economia Aplicada

Emprar la metodologia Flipped Classroom a l’aula implica un canvi en la planificació del curs, l'elaboració de materials, les dinàmiques d'aula i l'avaluació, tot això amb la finalitat d’incentivar el treball autònom per aconseguir unes classes més participatives, que ajudin en l'aprenentatge i no sols en la transmissió de coneixements. La professora Paula M. Aguiló explica la seva experiència i presenta els resultats de les primeres enquestes sobre l’opinió dels alumnes.