Escoltar

Experiències dels nostres docents

Avantatges i inconvenients de l'aplicació de la pedagogia inversa en els estudis de grau de Dret

Cap un aprenentatge actiu, creatiu i en equip

Set principis de bones pràctiques a educació per a un curs d’estructures (Flipped Classroom)

(Una aproximació a) La classe invertida (Flipped Classroom) a Àlgebra Abstracta II