Presentació

La Universitat de les Illes Balears aposta pel suport als docents per arribar millor als seus estudiants, a través de l'ús de tot un seguit de metodologies educatives que empren eines digitals, o que s’hi fonamenten.

El nostre concepte no es basa en l’ús de determinats programaris o màquines. La tecnologia ens interessa com a mitjà per aconseguir resultats conforme amb els temps, no com a fi.

La nostra idea cerca facilitar l'aprenentatge, emprant llenguatges transmèdia pensats en l'usuari, dins i fora de la plataforma d'Aula digital de la UIB.

Per a nosaltres l'usuari és tant el docent com l'estudiant. No concebem l'un sense l'altre.

Campus Digital és una realitat a la UIB. Ens mou la vocació i l'interès per ajudar amb fonament. Ens estimula la motivació de cercar, i trobar, quina és la millor solució per a cada cas que se'ns planteja.

En aquest lloc web trobareu un lloc «viu». Aquí podreu consultar un observatori en què deixem tot un seguit de continguts degudament seleccionats.

A més trobareu una descripció de les eines transmèdia, que fem servir en les diferents metodologies que us proposam, així com la forma de sol·licitar-les.

Tot això sense oblidar una constant atenció a l'usuari de la UIB, també a través de tot un sistema de retorn de la satisfacció, que ens permet anar millorant, dia a dia, el servei que us donam.

Ens coordinam sota el Vicerectorat de Campus Digital i Transmèdia, una forta aposta del rectorat de la Universitat de les Illes Balears. Treballam coordinant el nostre treball donant resultats de forma transversal de la mà d'altres serveis, com són el d'Audiovisuals, l'Oficina Web i DIRCOM, en la seva àrea de comunicació interna i disseny de la imatge institucional.

Dr. Antonio Fernández-Coca

Vicerector de Campus Digital i Transmèdia

Contacte