Preguntes Més Freqüents

Aula digital - Activitat

Com puc compartir treballs dels alumnes amb el Glossari?

El Glossari ens pot servir perquè els alumnes comparteixin els seus treballs amb els companys i que es facin comentaris entre ells. Per configurar-lo, hem d’emplenar el Nom de l’activitat als Paràmetres generals.
A l’apartat Entrades hem d’activar l’opció Permeteu comentaris en les entrades. La resta d’ítems s’han d’activar en funció de les preferències del professor.

Imatge 1Imatge 1

Pel que fa a Aparença, el primer ítem, Format de visualització, ens ofereix una sèrie de perfils. En el nostre cas, hem de seleccionar Complet amb autor, aquesta opció permet que la resta de companys vegi les dades de l’autor.

Imatge 2Imatge 2
 

Les opcions d’Aparença s’han de triar segons les característiques de l’activitat que vulgui proposar el professor; depenent de si es vol que els estudiants vegin les dades dels altres o, en canvi, que es faci una correcció anònima entre companys; en aquest cas, s’hauria d’elegir l’opció Complet sense autor de l’ítem Format de visualització. Així doncs, és important pensar quina és l’estratègia que volem seguir abans de configurar l’activitat.

Per a més informació

Manual Glossari