Aula digital

Aula digital és l’eina que utilitza la UIB com a ajuda al teu procés d’aprenentatge; des del Servei de Campus Digital trobaràs el suport i l’assessorament necessaris perquè t'hi desenvolupis de manera eficaç.

Aquí també tindràs, al teu abast, tots els recursos i les activitats que et proporcionarà el professorat per a l’estudi de les assignatures.

Què trobaràs si et dirigeixes al nostre Servei?:

Assessorament en l'ús d'Aula digital

T’informarem del que podràs trobar a Aula digital i, concretament, a una assignatura: eines de comunicació, activitats que et pot proposar el professor i els recursos que pot haver-hi.

També, t’explicarem el que et suposarà tenir una assignatura d’aquest tipus:

  • Realització de treball autònom amb els materials facilitats pel professorat
  • Emprar les eines de comunicació d’Aula digital per comunicar-te amb els docents

Suport tècnic d’Aula digital

Ens podràs plantejar tots els dubtes i les incidències que tinguis relacionades amb Aula digital.

I ho podràs fer:

  • Presencialment: a la nostra Oficina, ubicada a l’Edifici Antoni Maria Alcover, de les 9 h a les 15 h
  • Telefònicament: 971 17 20 11
  • Internet: mitjançant l’enllaç de suport que trobaràs a UIBdigital o en aquest correu <campusdigital@uib.cat>

També, et volem recordar que tenim a la teva disposició l'apartat Preguntes Més Freqüents (PMF), on segur que trobaràs moltes respostes als teus dubtes.

Manuals

Hem creat, per a tu, ajudes sobre Aula digital, per ajudar-te en la utilització d'aquesta i de les eines que més  empraràs en el teu procés d'aprenentatge a la UIB.