Equip

Nom Telèfon Ubicació Funció
Dr. Antonio Fernández Coca 971 17 24 08 Son Lledó Vicerector de Campus Digital i Transmèdia

Catalina Ordinas

971 17 20 41 A. M. Alcover i Sureda Direcció

Rosa de Ozollo

971 17 27 53 A. M. Alcover i Sureda Coordinació d'Estudis de Grau
Juan José Rosselló 971 17 20 17 A. M. Alcover i Sureda Coordinació d'Estudis de Postgrau
Aina Torres 971 17 20 11 A. M. Alcover i Sureda Atenció a l'usuari
Margarita Inaraja 971 17 26 38 A. M. Alcover i Sureda Atenció a l'usuari
Marina Arrabal 971 39 80 25 Seu Universitària d'Eivissa i Formentera Atenció a l'usuari
Soledad Rodríguez 971 37 91 26 Seu Universitària de Menorca Atenció a l'usuari
Joan Nadal 971 17 27 62 A. M. Alcover i Sureda Atenció a l'usuari
Isabel Torrandell 971 17 28 27 A. M. Alcover i Sureda Suport tecnicopedagògic
Miriam Conde 971 17 26 67 A. M. Alcover i Sureda Suport tecnicopedagògic
Antoni Martín 971 17 28 21
A. M. Alcover i Sureda Suport tecnicopedagògic
Mauricio Makhoul 971 17 27 14 A. M. Alcover i Sureda Suport tecnicoinformàtic
Maria Pérez 971 25 99 86
A. M. Alcover i Sureda Suport lingüístic
Maria del Mar Torrens 971 17 28 22 A. M. Alcover i Sureda Suport lingüístic
Sandra Pons
971 17 28 14 A. M. Alcover i Sureda  Suport administratiu