Videoconferència

La UIB disposa de 29 aules equipades amb sistemes de videoconferència distribuïdes de la manera següent:

  • 10 aules al campus de Palma
  • 8 aules a la Seu d’Eivissa i Formentera
  • 11 aules a la Seu de Menorca

Aquestes aules normalment s’utilitzen per impartir docència en els estudis que es poden cursar des de les seus universitàries, que són:

  • Grau d'Administració d'Empreses
  • Grau de Dret
  • Grau d'Educació Primària
  • Grau d'Infermeria
  • Grau de Turisme (només a la Seu de Menorca)

D’aquesta manera, els alumnes que cursen els seus estudis des d’alguna de les seus, assisteixen a les classes que el professor imparteix en el campus de Palma a través d’aquest sistema de videoconferència.

Per altra banda, també des de les seus universitàries es pot participar en activitats, com a cursos i jornades, que es realitzen al campus de Palma, gràcies a aquest sistema. A més, alguns estudis de Postgrau i Màster també l’usen per fer les classes amb altres punts geogràfics.

Gestió de l’ús de les aules de videoconferència: des de Campus Digital gestionem la utilització d’aquestes aules, tant l’ús que en fan els estudis de grau com els de postgrau, així com altres activitats que se’n puguin realitzar (cursos, congressos, reunions, etc.).

Tot i que el seu ús sigui la docència d’estudis de Grau i Postgrau, tota la comunitat universitària, de manera excepcional, pot gaudir d’aquest sistema per dur a terme activitats diverses (reunions, seminaris, postgraus, etc.). Per fer-ho, heu d'emplenar la Sol·licitud d’aula de videoconferència a través d'UIBdigital (Gestions i serveis / Sol·licituds / Disponibles). Per poder ser acceptada, aquesta s'ha de fer, mínim, amb una setmana d'antelació.

Criteris per a la reserva de videoconferència

Formació en l’ús de les aules de videoconferència: els tècnics de Campus Digital, amb la col·laboració del Servei de Recursos Audiovisuals, formen els professors que han d’utilitzar aquest sistema, no tan sols en els aspectes tècnics, sinó també pel que fa a oferir tota una sèrie d’estratègies docents a posar en pràctica en una classe quan s’utilitza una tecnologia d’aquest tipus.

Per poder fer-ne un ús correcte, oferim el curs Introducció a l’ús de la docència a través de la videoconferència. Mitjançant dues sessions, eminentment pràctiques, els participants adquiriran les destreses tècniques necessàries i coneixeran i treballaran les estratègies didàctiques més utilitzades per a les classes a través de videoconferència.

Per saber-ne més pots consultar la informació següent:

Guia per a la correcta utilització de la videoconferència

Guia de consells per a l'enregistrament de vídeos tutorials