Quina és la nostra filosofia?

La nostra filosofia és la d'ajudar el docent a l'hora d’elaborar materials digitals que facilitin la tasca metodològica, que empra per impartir la seva docència.

La Factoria UIB actua com a productora de continguts digitals.

Fem la nostra feina des de l'anàlisi de cada proposta, per a la qual oferim una alternativa adaptada a les necessitats de cada cas.

Partim de tot un seguit de models que podeu veure en aquest apartat i que cobreixen tant l'espectre audiovisual com el pla que pugui suposar la construcció de pdf lineals, encara que també treballem amb pdf interactius.

Estam oberts a continuar construint formats que puguin anar sorgint i que hagin estat fruit d'un estudi sobre la viabilitat i encert d'ús en cada moment.