Preguntes Més Freqüents

Aula digital - Activitat

Com puc avaluar amb una rúbrica?

Si ens interessa avaluar una tasca mitjançant una rúbrica, Aula digital ens permet fer-ho d’una manera molt senzilla

El primer que hem de fer és configurar la tasca per poder emprar una rúbrica, per això hem de seleccionar l’opció Rúbrica de l’ítem Mètode de qualificació que trobarem a l’apartat Qualificació.

 Imatge que ilustra el procediment indicat anteriorment

Després de configurar la tasca i desar-la, hem de crear la rúbrica. Per això, hem d’anar a la nostra tasca i a la rodeta dentada apareixerà un menú on haurem d’elegir Defineix rúbrica.

 Imatge que ilustra el procediment indicat anteriorment

Aquí és on haurem d’establir els criteris i la puntuació segons el grau d’acompliment dels diferents nivells.

 Imatge que ilustra una taula amb els criteris de la Rubrica

Per afegir criteris o nivells, s’ha de clicar sobre Afegeix criteri o Afegeix nivell respectivament.

És molt important establir el criteri d’ordenació, ja sigui creixent o decreixent, perquè si no el seguim, el càlcul que fa Aula digital, per establir la qualificació final de la rúbrica, sortirà erroni.

Una vegada configurada hem de desar-la i fer-la efectiva.

Per avaluar, simplement haurem de seleccionar de cada criteri la puntuació que hi volem donar i, automàticament, es faran els càlculs de la nota.

Per a més informació

Manual: Tasques