Preguntes Més Freqüents

Aula digital - Activitat

Com puc crear un qüestionari d'autoavaluació?

Si ens interessa que els nostres alumnes repassin els continguts del temari de manera autònoma, els podem crear alguns qüestionaris d’autoavaluació. Per fer-ho necessitam tenir creades les preguntes en el banc de preguntes, llavors hem de configurar el qüestionari.

Podem ajustar els paràmetres segons els criteris que desitgem, però si volem fer un qüestionari d’autoavaluació hem de tenir en compte que a l’apartat Qualificació, concretament a «Intents permesos» hauríem de marcar «il·limitat», i a les opcions de revisió, com a mínim, l’alumne hauria de veure els punts que ha obtingut i si és correcta la resposta que ha indicat, per tal de saber si millora la seva puntuació i també per conèixer els errors que ha comès.

Per a més informació

Manuals de: Manual del Banc de Preguntes (PDF)Manual de configuració del qüestionari (PDF)