Escoltar

Preguntes Més Frequents

Aula digital - Recursos

Com puc organitzar els continguts utilitzant l'eina Pàgina d'Aula digital?

El material que utilitzam per explicar un tema pot ser molt ampli, i això en dificulta l’organització; per això és interessant posar dins la Pàgina tot el que faci referència a un tema específic, a fi de no despistar els alumnes i que sàpiguen on anar per trobar una informació específica. Per això activam edició a Aula digital i a Afegeix una activitat o recurs, triam Pàgina. A l’apartat de contingut, contingut de la pàgina, podrem configurar tot el nostre material, escriure directament, afegir enllaços a documents o a recursos, imatges, vídeos, etc.

imatge 1

Per a més informació

Manuals de: Afegir recursos