Preguntes Més Freqüents

Campus Digital - Materials didàctics

Com puc cedir els meus materials d'elaboració pròpia a un altre professor?

Si ets professor de Campus Digital i disposes de material d’elaboració pròpia d’una assignatura, que ja no imparteixes, i vols cedir-lo al nou professor que es farà càrrec d'aquesta, en el curs següent, a fi que pugui usar-lo a Aula digital i que hi faci les actualitzacions que trobi pertinents, hauràs d’emplenar la sol·licitud Actualitzacions i cessions de materials per canvi de professorat amb les dades i la signatura de les dues persones interessades, i fer-la arribar a Campus Digital per correu intern.

URL de la sol·licitud:

http://campusdigital.uib.cat/digitalAssets/498/498391_autoritzacio_cessio_material.pdf