Escoltar

Formulari d'inscripció als cursos de Campus Digital 2019-20

Cursos adreçats al professorat de la UIB

Empleneu el formulari següent i seleccioneu els cursos en els quals esteu interessat.

Per a més informació podeu enviar un missatge a: suport.professors@uib.es

*Els camps marcats són obligatoris

*Nom:

*Correu electrònic:

*Cognoms:  

*DNI:

       Observacions:        

Cursos amb places vacants

És obligatori marcar com a mínim un curs

Gener

Iniciació a Aula digital ( Complet )

Lliurament dels treballs a Aula digital. Tasques

Introducció a la utilització de la videoconferència (Escriviu un missatge a suport.professors@uib.es per a més informació)

Febrer

Ús dels qüestionaris a Aula digital

Conèixer les qualificacions d'Aula digital

Març

Elaboració de videoblogs amb finalitat educativa

Millora els teus continguts amb àudio i animacions de manera senzilla

Abril

Aprenentatge amb dispositius mòbils: Recomanacions bàsiques i guies generals

Maig

Crea i comparteix continguts didàctics en format podcast

Classes participatives mitjançant el model Flipped Classroom

    


En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.