Aprenentatge social a l'aula amb Flipgrid

Promou l'aprenentatge social a l’aula amb Flipgrid. Sorprèn els teus alumnes amb una pregunta al final de les teves classes, una qüestió a la qual hauran de respondre el proper dia de classe i amb un format concret: el vídeo.

Flipgrid és una plataforma molt popular entre professors i alumnes on, a través de l’ús del vídeo, es propicia la discussió a l’aula.  El professor proposa un tema als alumnes i es discuteix o comenta a través de vídeos.

El professor inicia una nova conversa o discussió a través d’un vídeo, assignant preguntes com a tasques, que han de tenir resoltes per al dia següent. Les respostes en format vídeo personalitzades fan que els estudiants planifiquin i pensin amb atenció les seves respostes.

Imatge que mostra l'interfície de l¡aplicació

També es poden fer cerques a la biblioteca de l’eina, per descobrir aportacions fetes per altres professors, i reutilitzar-les per proposar nous temes de discussió.

Com a professors, podem provar la versió gratuïta de l’eina; ens hi enregistrarem i podrem començar a crear Grids o panells destinats als estudiants.

Imatge que mostra els elements de un "Grid"

Alhora de configurar el Grid o panell podrem posar imatges, clau d’accés i es podran compartir de diverses maneres: compartits amb usuaris d’un mateix domini de correu electrònic; o compartits amb una llista concreta d'estudiants o per QR; o panells públics als quals els alumnes accediran a través d’un codi.

 Imatge que mostra com compartir un vídeo amb el teus estudiants

A través de la plataforma, els alumnes podran enregistrar vídeos, que duren entre 15 segons a 5 minuts, amb les respostes corresponents; podran aturar la gravació en mode pausa i disposaran d’eines per millorar-los i retallar-los.

La eina està disponible tant per a dispositius de taula Windows i Mac, com per a dispositius mòbils, amb una app que trobareu a App Store i a Google Play.

També ofereix la possibilitat de col·laboració entre grups.

Pel que fa als estudiants, no cal que s'hi enregistrin; poden accedir directament a la discussió a través de l'accés per a alumnes i introduir el codi facilitat pel professor.

Imatge que mostra, als estudiants, com accedir al "Grid" del professor amb l'ús d'un codi

Com a possibles usos, o aplicació pràctica de l’eina a l’aula, us presentem el següents:

  • Argumentar, prendre part o posicionar-se davant un tema d’actualitat o esdeveniment
  • Explicar processos complexos
  • Fer ressenyes literàries, teatrals o cinematogràfiques

Per a més informació

Recursos per als professors

Tutorial Flipgrid

Data de publicació: 04/02/2019