Audacity, gravador i editor d'àudio

Generalment les plataformes d’edició d'àudio ofereixen moltes opcions i funcionalitats que poden confondre usuaris novells. Passa tot el contrari amb el maneig d’Audacity, ja que té una interfície senzilla i intuïtiva. Audacity és un programa multiplataforma de gravació i edició d’àudio, lliure i fàcil d’usar. Es troba disponible en diversos idiomes, incloent-hi el català

Audacity permet, a més de gravar, moltes altres funcions com editar, mesclar, importar i exportar a WAV, AIFF, MP3, Ogg Vorbis, etc.

El programa es pot descarregar en qualsevol dels sistemes operatius:

Interfície del programa

Un cop instal·lat, és convenient també baixar el codificador Lame, que permet poder exportar arxius a format mp3; tan sols cal fer-ho una vegada. El procediment és:

 1. Accedir a la direcció següent: https://lame.buanzo.org/#lamewindl
 2. Descarregar l’arxiu libmp3lame-win-3.99.3.zip i, després de descomprimir-lo, col·locarem l’arxiu lame_enc.dll en la carpeta del programa Audacity, que hem instal·lat en el nostre ordinador.

Audacity no és l’editor més professional, però si el més conegut i emprat per ser gratuït i perquè permet fer nombroses accions de manera ràpida i senzilla. Pot resultar útil a l’hora de tallar audicions, unir gravacions, etc.

A continuació, en mostram algunes accions que ens faciliten aconseguir una locució de qualitat:

 1. Gravar  pistes d’àudio directament.
 2. Pujar i editar  arxius d’àudio com wav, aiff, flac, mp2, mp3 i Ogg Vorbis.
 3. Mesclar  diverses pistes d’àudio.
 4. Modificar  el to i la velocitat d’una gravació.
 5. Incloure  efectes de so.

El primer pas serà obrir l’aplicació i gravar-nos. Si ja disposam de la gravació enregistrada amb el nostre mòbil, haurem d’importar l’àudio i editar-lo. Usarem les barres d’edició per seleccionar fragments de la pista i utilitzar els botons d’avançar, aturar i retrocedir per reproduir-los.

Algunes de les propostes didàctiques que suggerim per utilitzar aquesta eina i compartir-les amb els grups dels alumnes són:

 • Enregistrament d’una classe o part d'aquesta mitjançant àudio.
 • Elaboració d’un dipòsit de temàtiques i activitats tractades en les classes.
 • Enregistrament d'una conferència en línia.
 • Enregistrament de presentacions orals dels alumnes.
 • Etc.

Si vols gravar-te, ja sigui per a activitats, per resoldre qüestions tractades dins classe, etc., tens el suport de l’equip de Campus Digital (Antoni Martín, antoni.martin@uib.es, i Isabel Torrandell, isabel.torrandell@uib.es). Ells t’assessoraran i t'indicaran com utilitzar les distintes eines per enregistrar-te, a través de l’aplicació Audacity o, també, des del teu mòbil.

Per a més informació

Tutorial Audacity

Vídeo de com gravar i millorar àudio amb Audacity

Data de publicació: 21/06/2019