Combinar activitats presencials i en línia a través d'Aula digital

Aula digital té una sèrie d’eines que ens permeten enregistrar, en línia, activitats que s’han fet a la classe presencial.

El professorat utilitza moltes estratègies dins classe, perquè els alumnes assoleixin els coneixements desitjats. Des de Campus Digital pensam que és interessant que les activitats que es fan presencialment puguin quedar enregistrades a Aula digital, i d’aquesta manera combinar l’ús d’activitats presencials i en línia. Aquesta pràctica ens pot servir per fer un seguiment del que es fa dins classe, perquè els alumnes puguin consultar i recordar idees interessants que, segurament, s’han plantejat i, també, a fi que quedi constància de tota la feina presencial a Aula digital.

A continuació, us proposam diverses estratègies que us ajudaran a dur-ho a terme:

Posar la informació al fòrum

Una de les que podem emprar la podem fer a través del Fòrum. Els alumnes debaten un tema a classe, el professor designa alumnes que, després del debat, es comprometen a pujar-ne un resum, o unes conclusions, a un fòrum específic, que el docent crea a Aula digital.

Imatge 1

Enregistrar les aportacions dels alumnes mitjançant una tasca

Una altra la podem fer amb l’eina Tasca, que es pot configurar perquè els alumnes, una vegada que han acabat l’activitat presencial, escriguin directament les seves aportacions i reflexions sobre el que s’ha fet a l’aula.

Imatge 2

Destacar els conceptes més importants al glossari

La tercera la podem fer a través del Glossari; si a classe s’ha treballat un tema específic, el professor pot demanar que els alumnes incloguin, al glossari d’Aula digital, la definició de paraules clau o més destacades que s’han tractat a l’activitat presencial.

Imatge 3

En definitiva, el que aconseguim és que l’alumne, quan surti de l’aula, faci una reflexió sobre la feina que s’ha fet a classe i que ho pugui compartir amb la resta de companys al seu espai digital. El professor pot comprovar si els coneixements que s’han assolit són els correctes i pot matisar o corregir la informació que consideri important. Tot queda a Aula digital, perquè els estudiants ho puguin consultar en qualsevol moment.

Per a més informació

Fòrum. Manuals sobre Aula digital

Tasques. Manuals sobre Aula digital

Glossari. Manuals sobre Aula digital

Com puc crear un glossari dels conceptes relacionats amb l’assignatura?

Data de l'esdeveniment: 26/11/2019

Data de publicació: 21/11/2019