Escoltar

Continguts flexibles i adaptatius a Aula digital: lliçó

Saps que amb la activitat Lliçó pots presentar continguts d’una manera adaptativa i flexible? Amb aquest format podràs lliurar pàgines de continguts als alumnes i fer-los-ne preguntes; una vegada visualitzades, i segons la resposta donada, els podrem dirigir a determinades pàgines de l'activitat; així podrem crear itineraris a través de la ramificació de las pàgines.

Imatge 1Una lliçó consisteix en una sèrie de pàgines encadenades.

Trobarem bàsicament dos tipus de pàgines: de continguts i de preguntes; amb la interacció d’aquestes dos elements, podrem crear ramificacions en funció de les respostes de l’estudiant. L’alumne passarà d’un element a un altre de la lliçó a través de botons que podem personalitzar amb el text desitjat. També podrem incorporar altres pàgines de navegació predeterminades que incorpora l’activitat, com la de final de lliçó.

Aquest mòdul possibilita dur a terme una activitat amb un disseny adaptatiu i autodirigit. Cada interacció de l’alumne podrà ser resposta mitjançant una reacció, resposta o un comentari personalitzats pel professor i enviarà l'estudiant a una pàgina predeterminada de la lliçó, tot de manera automatitzada.

Imatge 2

Una activitat programada en aquest format permet la presentació de contingut i preguntes a cada estudiant, sense la  intervenció del professorat. L’alumne, a través de la barra de progrés, serà conscient, visualment, del seu nivell de compleció de l’activitat i podrà gestionar-se el temps. El professor podrà veure, posteriorment, les qualificacions, els registres i el comportament dels usuaris al llarg de la lliçó.

Imatge 3

No cal fer l’activitat d’un cop, l’alumne pot començar i deixar la lliçó per reprendre-la, en un altre moment, des del mateix punt on la va deixar.

En configurar l’activitat, la programaren en funció de les nostres necessitats, paràmetres com el límit de temps per a la realització de la lliçó; data d’inici i final; nombre d’intents que tindran els estudiants; si volem qualificar-la o que sigui només de pràctica;  si volem permetre que tornin a repetir-la; si se'n possibilita la revisió; el control del flux;  si volem que l'alumne visualitzi en tot moment el menú de navegació de la lliçó o no, o que, per ventura, es mostri una vegada fet un percentatge de l’activat, entre moltes altres opcions de configuració.

Quant al tipus de preguntes suportades, aquestes poden ser d’opció múltiple, vertader/fals, resposta breu, numèrica, aparellament o resposta oberta.

Les  pàgines es podran presentar en formats com el de diapositives, que també ofereixen opcions de visualització.

Podrem fer lliçons seqüencials, per temes o per qualque altra classificació, on podrem definir que els alumnes n'acompleixen una darrere l’altra o de manera lliure.

En definitiva, aquesta activitat permet al professor elaborar continguts i formular preguntes sobre aquests, en mode d’autoavaluació, que permetrà comprovar si l’alumne ha adquirit els coneixements proposats. En funció de les respostes, reaccions i interaccions dels alumnes, Aula digital indicarà el camí adaptat a cada usuari que ha de seguir.

Imatge 4

Si t'animes a treballar amb l’eina lliçó, i necessites ajuda, posa't en contacte amb Campus Digital, a través del correu suport.professors@uib.es.

Data de publicació: 14/10/2019