Debats en grup a Aula digital

Promoure la comunicació i la participació dels alumnes fa que aquests se sentin més implicats i actius en el seu procés d’aprenentatge. Els debats en línia són una bona estratègia per fomentar la comunicació, però en segons quins casos ens resulta més recomanable fer els debats en petit grup.

La utilització de l’eina Fòrum per a la realització de debats a la nostra assignatura ajuda a promoure la participació de l’alumnat i l’aprenentatge col·laboratiu.

Quan tenim molts alumnes matriculats  i proposam debats al fòrum, és fàcil que ens perdem entre tants missatges; o bé, quan plantegem que els alumnes treballin en petit grup, que els costi organitzar-se en un fòrum on tothom pot intervenir.

Una solució a aquesta situació seria crear un fòrum per a grups. Així, podem enviar missatges a un sol grup o bé els alumnes es comuniquen amb el seu propi grup.

Per poder dur-lo a terme hem de tenir els grups creats a Aula digital i en la configuració del fòrum, a paràmetres comuns de mòduls, s’ha d’indicar que serà un fòrum per a grups separats.

Utilitzar els fòrums d’aquesta manera ens permet fer dinàmiques com les següents:

  • Que el professor plantegi un tema de debat distint per a cada grup.
  • Que els membres del grup tenguin un espai de comunicació propi on discutir aspectes de les tasques a fer i on també el professorat pugui fer revisions i retroaccions de manera privada amb el grup.
  • Que els alumnes en petit grup facin un debat en el seu fòrum, perquè després exposin les conclusions en un fòrum, on participen la resta de companys.
  • Si tenim distints grups de matrícula dins una mateixa Aula digital i volem comunicar-nos amb els grups de manera privada.

Potenciar la comunicació en la nostra assignatura és una manera més d’enriquir l’aprenentatge. Crear grups ens ajuda en la gestió i organització dels alumnes, per la qual cosa la suma d’aquestes dues funcionalitats d’Aula digital potencia encara més la nostra estratègia metodològica. 

Per a més informació

Videotutorial: Com es fa? Crear grups i agrupaments

Fòrum. Manuals sobre Aula digital

Data de publicació: 29/10/2019