El vídeo com a suport a la docència

La UIB també aposta pel suport a l’aprenentatge gràcies a l’ús d’eines digitals entre les quals hi ha el vídeo educatiu.

Des del Vicerectorat de Campus Digital i Transmèdia de la Universitat de les Illes Balears, oferim als docents de la UIB la possibilitat d’ajudar-los en l’estructuració de metodologies educatives que facilitin, de la manera més òptima, el desenvolupament de les seves matèries, gràcies a l’ús de diverses estratègies d’ensenyament que puguin emprar tècniques digitals.

El vídeo és una de les eines que oferim.

Després d’una anàlisi de cada proposta, que ens arriba a través de la secció de sol·licituds UIBdigital, ens reunim amb els docents, i juntament amb ells estudiem el seu cas, atenem les seves necessitats de partida, mapa d’estudiants, objectius de l’assignatura i les possibilitats tècniques.

A partir d’aquí, des del servei Campus Digital, oferim una solució que pot preveure el format vídeo

Coneixeu què hem fet fins ara i descobriu alguns exemples des de la web Convocatòria per a la gravació de vídeos docents

Data de publicació: Tue Jul 03 10:04:00 CEST 2018