Escoltar

Els beneficis de la classe invertida

Cada vegada són més els professors universitaris que apliquen el model Flipped Classroom (classe invertida), per innovar les seves classes. Mostra d’aquesta tendència en augment és comprovar que, en les darreres jornades educatives de la UIB, hi va haver una mesa dedicada, exclusivament, a exposicions d’experiències docents sobre la classe invertida, en assignatures de grau.

Flipped Classroom (FC) és un model pedagògic que transfereix el treball de determinats processos d'aprenentatge fora de l'aula i que utilitza el temps de classe, juntament amb l'experiència del docent, per facilitar i potenciar altres processos d'adquisició i pràctica de coneixements dins l'aula.

Quan els docents dissenyen i publiquen una classe en línia, el temps de classe presencial s'allibera, perquè es pugui facilitar la participació dels estudiants en l'aprenentatge actiu a través de preguntes, discussions i activitats aplicades que fomenten l'exploració, articulació i aplicació d'idees (extret de: https://www.theflippedclassroom.es/what-is-innovacion-educativa/).

A les I Jornades d'Experiències Docents (Flipped Classroom), es veren algunes de les activitats per a l’aplicació de la metodologia de l’ensenyament invers, com per exemple, fer miniexàmens a l’inici de la classe, amb la intenció d’assegurar que els estudiants hi arribin amb els coneixements bàsics assimilats. 

Altres iniciatives atorguen protagonisme a les lliçons gravades en vídeo, de tal manera que els estudiants les poden veure quan vulguin i els cops que vulguin; això fa que la classe presencial es pugui aprofitar per interactuar amb aspectes que ja s’han treballat fora de l’aula.

Aquestes i altres experiències docents sobre classe invertida, que podeu escoltar en el canal Podcast de la UIB, coincideixen a argumentar que la posada en marxa en les sessions presencials de la classe invertida han suposat, per a tots ells, beneficis significatius i que podem resumir amb els punts següents:

  • Major implicació de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge, perquè entenen que són responsables en primera persona.
  • La dinàmica de la classe millora.
  • Milloren les competències de reflexió, anàlisi i creativitat.
  • Permet al professorat dedicar més temps a l’atenció de la diversitat i a la resolució de dubtes.
  • Es crea un ambient de aprenentatge col·laboratiu dins l’aula.

Per acabar, volem esmentar l’article Los tres NO del flipped learning, en què s’explica que aquest model no es fonamenta, únicament, en vídeos ni tecnologia, sinó que ofereix infinites possibilitats.

Recursos per als professors

Telefónica Educación digital: 'Flipped classroom' o cómo darle la vuelta a la educación

The flipped classroom: Experiencias y recursos para dar la vuelta a la classe

Data de publicació: 29/04/2019