Escoltam l'usuari: nova Aula digital en 360º

Arran de dos estudis que hem realitzat durant el curs 2017-2018, hem donat un gir tant a Aula digital de la UIB com a la forma d'accedir-hi. Gràcies a la participació d'uns 3.000 usuaris, hem conegut com millorar Aula digital de la UIB.

L'objectiu de l'estratègia Campus Digital i Transmèdia, de la Universitat de les Illes Balears, és donar servei, el més personalitzat possible, tant a docents com a estudiants.

Aula digital interna: assignatures

En els darrers vint anys hem estat realitzant enquestes per prendre el pols al ritme de la plataforma Aula digital.

Durant el curs 2017-2018 vam donar un gir a la manera de demanar. Hem llançat dues enquestes: una en línia i una altra porta a porta:

De la primera, també varen sortir al voltant de cinc-centes respostes comentades, més tot un seguit de dades per part dels gairebé 2.800 participants.

Gràcies a les aportacions sorgides d’aquesta primera enquesta, oferim tota una sèrie de canvis pensats en l’usuari en la total remodelació d’Aula digital, que estrenam a l’inici del curs 2018-2019.

Aula digital interna: accés a professors

La nova Aula digital es troba a disposició dels docents durant el mes de juliol de 2018, perquè puguin modificar i introduir novetats en els continguts de les seves assignatures.

S’ha creat una nova secció sobre preguntes més freqüents, així com un fòrum de dubtes per a professors des d’Aula digital. Aquest fòrum està tutoritzat per personal del servei Campus Digital.

Amb l’objectiu de presentar la nova versió d’Aula digital, realitzarem les sessions següents:

- Dimarts dia 17 de juliol a les 12 h a l’aula de videoconferència AV01 de l’edifici G. M. de Jovellanos. També es podrà seguir en directe a través de la xarxa, on disposareu d’un xat per fer preguntes

- Dimecres dia 5 de setembre a les 12 h a l’aula de videoconferència AV05 de l’edifici Guillem Cifre de Colonya

- Dimecres dia 5 de setembre a les 12 h a la Seu d’Eivissa i Formentera

- Dimecres dia 5 de setembre a les 12 h a la Seu de Menorca 

Per assistir-hi,  podeu enviar un missatge a suport.professors@uib.es.

El personal del servei Campus Digital està disponible per a consultes i ajudes als docents a través del telèfon 971 17 2627 i d'aquest formulari.

Aula digital interna: accés a estudiants

Els estudiants de la UIB accediran a Aula digital 2018-2019 a partir de principi del mes de setembre, coincidint amb l’inici del nou curs.

Aula digital en obert: porta d’entrada

En la segona enquesta, feta porta a porta i adreçada a l’usuari estudiant, hem pogut demanar i així conèixer, gràcies a la participació de 350 enquestats, com volen ser informats del que succeeix en la UIB i que, fins ara, li fem arribar a través d’un butlletí d’informació específic per a alumnes, que no dona el fruit que voldríem.

Entre els punts més destacats d'aquesta enquesta, ha sorgit un alt grau d'acceptació sobre deixar de rebre aquest butlletí d’informació setmanal i tenir tota aquesta informació, adreçada a estudiants, des de l'entrada a Aula digital.

L'objectiu és tenir una porta d'entrada en obert a la intranet d'assignatures, i aprofitar-la per convertir-la en un atractiu tauler d'anuncis d'activitats, beques i altres notícies d'interès per a estudiants.

Auladigital.uib.cat és la web des de la qual els estudiants accediran, a partir del curs 2018-2019, a la intranet on hi ha les seves assignatures.

Des d'aquesta també s'enllaça a altres llocs i serveis, relacionats amb la millora transversal d'estratègies d'aprenentatge.

Es tracta d'una pàgina de caràcter viu i dinàmic que, respectant un concepte d'interfície d'usuari unificat, ens permet oferir-te un disseny d'estructura modular que podem canviar segons necessitats i també les teves impressions de retorn i millora.

Els continguts auladigital.uib.cat canvien cada dia. S'actualitzen, creixen i es modifiquen sempre mantenint l'entrada a la intranet Aula digital on hi ha les assignatures, en funció de necessitats, actualitzacions de continguts i integració de nous mòduls, com els que ja preparam per a Biblioteca i per al Servei d'Activitats Culturals.

Transversal i transmèdia

El desenvolupament del concepte d'Aula digital és un projecte transversal. La seva gestió, el disseny, la programació i dotació de continguts es realitza des de la coordinació del Vicerectorat de Campus Digital i Transmèdia, gràcies a la feina conjunta del servei Campus Digital, que en coordina la realització; el servei d’Audiovisuals; l’Oficina web i DIRCOM, amb la secció de comunicació interna i imatge institucional.

L’enquesta en línia l’ha feta el servei Campus Digital juntament amb l’investigador Xisco Lirola . L’enquesta porta a porta l’ha feta DIRCOM.

Data de publicació: Wed Jul 04 13:38:00 CEST 2018