Estratègies de comunicació a Aula digital

A Aula digital els alumnes trobaran diverses maneres de comunicació amb els companys i els professors.

Per aquest motiu, és important que, com a professors, especifiqueu per quina via de comunicació voleu que els estudiants es posin en contacte amb vosaltres i diferenciar la funcionalitat que tindrà cada una d’aquestes; per exemple: usar el correu intern per a consultes personals i el fòrum per a dubtes de l’assignatura, que puguin interessar a tots els estudiants que cursen l’assignatura.

En definitiva, establir una estratègia clara de comunicació entre professor i alumnes.

A continuació us oferim algunes recomanacions sobre com es poden fer servir cada una de les eines de comunicació d’Aula digital.
 

Correu electrònic personal

A través d’Aula digital, els alumnes no poden saber quin és el correu personal dels professors; encara que és possible que aquesta informació la trobin a la guia docent o en altres llocs. És convenient que especifiqueu si els alumnes us poden enviar missatges a través del correu electrònic; en cas afirmatiu, heu d’informar-los de la vostra adreça, si no, heu d’oferir-ne alternatives.

Fòrum

A l’assignatura, per defecte, podeu trobar uns fòrums destinats a diversos tipus de comunicació:

- Tauler de notícies

Espai destinat a posar anuncis, compartir notícies o comunicacions als estudiants. En aquest fòrum, els alumnes no hi poden intervenir. És l’espai adequat per enviar avisos importants.

- Fòrum general

Inicialment està pensat com a espai de comunicació comú, perquè el professorat i l'alumnat hi puguin comentar aspectes generals i d'organització de l'assignatura. Tot i això, s'hi poden donar altres tipus d’ús.

- Comunicació per grup

Aquest fòrum es pot fer servir per enviar missatges a grups, ja siguin tant per a aquells que venen creats automàticament (grups de matrícula: grans, mitjans i petits) com per a els que es creïn durant el curs. A part d’aquests podeu crear els que necessiteu, bé sigui per desenvolupar activitats, per estructurar les consultes en temàtiques o per afavorir la interacció entre l’alumnat, entre altres possibilitats.

Xat

Permet als participants mantenir una conversa síncrona en temps real. Això requereix que, per poder mantenir-la, els participants han d’estar connectats el mateix moment. És una eina interessant per poder fer una tutoria en grups petits.

Correu intern d’Aula digital

Permet la comunicació privada entre professor-alumne i entre els mateixos estudiants. Hi ha bústies d’entrada per a cada assignatura, amb la qual cosa els estudiants estan ubicats. És adequada perquè els alumnes puguin fer consultes privades o tutories.

Missatgeria d’Aula digital

Es tracta d’una eina global de la plataforma, és a dir, no es contextualitza per assignatures, amb l’inconvenient que un alumne us pot escriure i no sabreu a quina assignatura pertany. Per defecte, està configurat perquè ningú, que no sigui a la vostra llista de contactes, us pugui enviar missatges per aquesta via. La llista de contactes per defecte és buida, però podeu afegir-hi contactes o bé canviar-ne la configuració inicial. En el cas que opteu per aquesta via, és important que afegiu els vostres alumnes a la llista de contactes i que els digueu que, quan us enviïn un missatge, indiquin quina assignatura estan cursant.

 

Per tot això, és molt important especificar, i recordar als estudiants, quina o quines eines utilitzareu amb ells per comunicar-vos en general. I, en particular, a l’hora de desenvolupar una activitat, que requereixi de lliuraments o de debat, indicau de manera clara a quina eina o eines han de fer-la.

Data de publicació: 03/09/2019