Estratègies de dinamització en línia dels alumnes a Aula digital

A continuació t’explicam diferents estratègies didàctiques per incloure eines de gestió de la participació dels estudiants en temps remot. Una de les aplicacions que et permetrà fer aquest tipus d'estratègies és Socrative. Però també, com ja saps, la teva Aula digita disposa de activitats que et permetran de la mateixa manera posar en marxa estratègies participatives.

Estratègies de dinamització a Aula digital

Què sabem de ... ?: es pot realitzar un quiz / qüestionaris per conèixer què saben els estudiants de el tema que es va iniciar.

#avuiheaprés: finalitzar amb una pregunta curta on expliquin què han après sobre el tema que s'ha finalitzat.

Compressió lectora: les preguntes de vertader o fals poden servir per avaluar la comprensió lectora d’un text general, no sols d’un coneixement concret.

Opinió i debat: a través de preguntes breus els estudiants poden expressar la seva opinió davant d'un tema de debat, però també com a exercici d'assaig o comentari de text. El fòrum pot ajudar-nos amb aquesta estratègia. Els estudiants quan participen en grup els permet treballar la identitat digital, el respecte als altres en els comentaris, ús responsable de les seves opinions, etc.

Rànquing per fer ...: a l'aula poden existir tasques per realitzar en grup, de manera que els rànquing poden ser utilitzats com a motivació perquè puguin esforçar-se i realitzar les següents tasques programades.

Entorn de les oportunitats que ofereixen aquest tipus d'estratègies en la classe en línia, podem destacar les següents:

  1. Feedback instantani. Aquestes aplicacions permeten conèixer en pocs segons com està anant la classe ja sigui física o virtual.
  2. Avaluació prèvia. Els potser o qüestionaris poden ser utilitzats abans de començar un nou tema per conèixer d'on es parteix, entendre si els estudiants han revisat algun material i ho han entès, etc.
  3. Avaluació contínua. També permet conèixer de forma reiterada al llarg dels dies o de el curs els coneixements transmesos.
  4. Motivació. L'ús d'aquests dispositius que fa servir de manera habitual l'alumnat facilita la motivació extra per respondre. A més, el model concurs o similar afavoreix una competitivitat sana amb un mateix per millorar.
  5. Participació. Compartir mitjançant aquestes aplicacions de dinamització afavoreix que tots els alumnes puguin tenir accessible la participació, sigui quin siguin les capacitats de comunicació.

A continuació ens centrarem en Socrative, però tingueu en compte que des de la vostra Aula digital també podeu crear dinàmiques participatives utilitzant activitats com el fòrum i la creació de qüestionaris mitjançant l'edició de diferents tipus de preguntes (vertader / fals, opcions múltiples, obertes, etc.).

Socrative

L'aplicació permet realitzar test, avaluacions, activitats, etc. i manejar les dades pel docent. Per tant, té una app específica per al docent i una altra per a l'alumne. Està disponible en l'App Store, botiga web, Google Play així com a la web www.socrative.com amb accés diferenciat per a tots dos.

A l'estar treballant en remot amb els estudiants també és possible utilitzar-lo per crear proves específiques i recollir la informació.

Mentre que el docent necessita crear un compte en Socrative, els estudiants s'uneixen a les classes (rooms com es diuen a la plataforma) sense necessitat de crear-la. L'eina és gratuïta, tot i que té una versió de pagament amb més opcions de personalització i que augmenta els límits d'estudiants per classe.

El docent pot crear:

Imatge 1

  • Examen: els alumnes realitzaran de forma individual qualsevol qüestionari creat.
  • Nau espacial: és una manera de joc per equips de qualsevol qüestionari ja creat.
  • Enquesta final: perquè els alumnes mostrin la seva opinió sobre el que han après durant una classe.

Mentre que els alumnes responen a través dels seus dispositius, el professor pot seguir els resultats i revisar-los posteriorment en els informes que emmagatzema Socrative. Les preguntes que es realitzen en l'aplicació són de resposta múltiple, veritable o fals i pregunta curta.

Aquest feedback pot ser essencial per conèixer els coneixements dels estudiants i dinamitzar l'Aula digital.

Per a més informació

Sobre estratègies de dinamització a Aula digital

Sobre Socrative

Data de publicació: 21/04/2020