Funcionalitats destacades d'Aula digital curs 2019-20

Aula digital és la plataforma de la Universitat que, com a professors, podeu fer servir com a eina de suport per a la vostra docència. Un espai per crear situacions d'ensenyament-aprenentatge, per fer-ne el seguiment i l'avaluació, per distribuir recursos i materials i per facilitar la comunicació amb els vostres alumnes

- Disseny de la interfície gràfica d'usuari
- Eines de comunicació a Aula digital
- Bloc d’Activitat recent
- Formats de presentació de l’assignatura
- Una manera més fàcil per fer grups
- Eina per gestionar tutories
- Utilitat per crear col·leccions multimèdia
- Eina per a la lectura
- Fòrum de dubtes

Disseny de la interfície gràfica d'usuari

Donam visibilitat als materials d'aprenentatge de cada matèria. Hi ha disponibles accessos directes que faciliten la gestió de l’assignatura.

Captura assignatura Aula digital


Botó activa edicióEl botó Activa edició el trobau a la barra superior de l'assignatura.
Botó gestió de l'assignaturaPer a la Gestió de l’assignatura disposau d’un mapa de navegació amb enllaços directes a totes les funcionalitats d’Aula digital, que en permeten l’administració i configuració. Hi trobareu les opcions per configurar la visibilitat de l'assignatura, la creació de grups o l'accés al banc de preguntes.

Mapa de gestió de l'assignatura 

Eines de comunicació a Aula digital

Aula digital disposa de diferents eines de comunicació: fòrum, xat, missatgeria i correu intern. A la taula següent en podeu veure les funcionalitats i característiques:

Taula amb les funcionalitats de les eines de comunicació

Bloc d’Activitat recent

A Activitat recent l'estudiant podrà veure ràpidament les novetats que s'incloguin en l'assignatura. També mostrarà quan el docent faci visible qualque part dels continguts de l'assignatura, que hagués tingut ocults fins un moment determinat.

Formats de presentació de l’assignatura

El format fa referència al disseny visual de l'assignatura, com s'estructuren i es presenten els continguts i les activitats. Els més habituals són el Format per temes i el Format setmanal (segons les dates d'inici i finalització es crearà una secció per a cada setmana, on es poden posar les activitats i els recursos que es considerin necessaris).

Però, a més d'aquests, també podem optar per:

  1. Format de graella
  2. Cada casella és una secció de l’assignatura.

    Format graella

    Manual del format graella

  3. Format de botons
  4. S’organitza l’assignatura en nombres dins un botó on cadascun d’aquests és una secció de l’assignatura.

  5. Format de pestanyes
  6. On cada pestanya és una secció de l’assignatura.

Per conèixer més sobre els diferents formats teniu disponible el vídeo següent:

Una manera més fàcil per fer grups

El professor no és l’únic que pot crear els grups; els alumnes poden crear-los, apuntar-s'hi i posar-hi una contrasenya, entre altres opcions.

Manual tria de grup

Eina per gestionar tutories

Amb aquesta activitat el professor pot generar una agenda de tutories en què els alumnes poden reservar una cita, dins un període de temps determinat. S’envien notificacions als alumnes i també té la possibilitat d’avaluar la sessió.

Manual tutories

Utilitat per crear col·leccions multimèdia

Eina que permet crear galeries d’elements multimèdia (imatges, vídeos i àudios) tant a professors com a alumnes, i també a ambdós. Aquestes col·leccions es poden comentar i descarregar.

Manual col·lecció multimèdia

Eina per a la lectura

ReadSpeaker és el sistema que permet la lectura en veu dels continguts que es comparteixen amb els estudiants, des d’Aula digital; també fa possible descarregar-ne un fitxer d’àudio.

Amb aquesta eina millorem l’accessibilitat dels continguts i ens apropem més a l’objectiu del disseny per a tothom.

Fòrum de dubtes

Teniu, a disposició dels docents, un fòrum, tutoritzat pels tècnics del Servei Campus Digital, en què es poden plantejar els dubtes que puguin sorgir sobre Aula digital, així com ajudar els companys davant les qüestions o preguntes que en puguin tenir.

Data de publicació: 10/07/2019