Funcionalitats destacades d'Aula digital curs 2020-21

Aula digital és la plataforma de la Universitat que, com a professors, podeu fer servir com a eina de suport per a la vostra docència. Un espai per crear situacions d'ensenyament-aprenentatge, per fer-ne el seguiment i l'avaluació, per distribuir recursos i materials i per facilitar la comunicació amb els vostres alumnes.

- Fòrum
- Qüestionari
- Centre de baixades
- Eina per a la lectura
- Fòrum de dubtes

Fòrum

Permet la qualificació a la participació global al fòrum, o bé a una discussió concreta.

Imatge 1

Visualització d’un resum de l’activitat al fòrum per a cada estudiant (missatges enviats, llegits, paraules escrites, etc.), i possibilitat d’exportar-ne els missatges publicats.

Imatge 2

Possibilitat de donar una resposta privada a una intervenció concreta d’un estudiant, per part del professor.

Imatge 3

Qüestionari

A les preguntes d’opció múltiple, l’estudiant podrà desmarcar l’opció elegida a fi de deixar la pregunta en blanc.

Imatge 4

I també volem recordar-vos que disposau de:

Centre de baixades

Funcionalitat que ens permet fer una descàrrega de tots els arxius que, prèviament, haguem pujat a Aula digital.

Imatge 5

Eina per a la lectura

ReadSpeaker és el sistema que permet la lectura en veu dels continguts que es comparteixen amb els estudiants, des d’Aula digital; també fa possible descarregar-ne un fitxer d’àudio.

Amb aquesta eina millorem l’accessibilitat dels continguts i ens apropem més a l’objectiu del disseny per a tothom.

Imatge 6

Fòrum de dubtes

També, teniu a la vostra disposició un fòrum tutoritzat, i que tan bon ús se n’ha fet en aquest 2n semestre, pels tècnics del Servei Campus Digital. Hi podreu plantejar els dubtes que us puguin sorgir sobre Aula digital, així com ajudar els companys davant les qüestions que en puguin tenir.

Per altra part, a la web de Campus Digital, podreu consultar:

Data de publicació: 30/07/2020