Escoltar

Iniciam el segon semestre d'aquest curs 2019-2020

Des de Campus Digital, us volem recordar alguns aspectes que hauríeu de tenir en compte per a l'inici d'aquest segon semestre.

Activar assignatures a Aula digital

Si trobeu a faltar qualque assignatura, heu d’emplenar el formulari corresponent, que teniu al vostre abast a UIBdigital, a la secció Gestions i serveis - Sol·licituds - Disponibles.

Visibilitat de les assignatures

És important que comproveu si les vostres assignatures són visibles per als estudiants.

Per fer-les visibles, heu d’anar a l’assignatura i, a Edita els paràmetres del curs, hi heu d'establir el paràmetre Visibilitat del curs a Mostra.

Botó de configuració

Menú amb les opcions de gestio de l'assignatura

Actualitzar activitats i recursos

  • Actualitzau les dates de disponibilitat de les activitats o dels recursos que estiguin restringits per dates
  • Actualitzau la informació de grups de les activitats i dels recursos restringits per grups i agrupaments

 

Cedir materials d'elaboració pròpia a un altre professor

Si a una assignatura teniu material d’elaboració pròpia i voleu cedir-lo a un altre professor, a fi que pugui usar-lo a Aula digital i que hi faci les actualitzacions que trobi pertinents, haureu d’emplenar la sol·licitud Actualitzacions i cessions de materials amb les dades i la signatura de les dues persones interessades, i fer-la arribar a Campus Digital per correu intern.

Data de publicació: 12/02/2020