Escoltar

Ludificació en educació, una estratègia que motiva

La ludificació és una estratègia d’aprenentatge cada vegada més estesa i coneguda en tots els àmbits educatius. La clau és que, a través d’elements i tècniques del disseny de jocs, els estudiants es motiven i s’impliquen més en el seu aprenentatge

Alguns docents de la nostra Universitat han incorporat determinades estratègies de ludificació a l'hora d'impartir les seves assignatures, a fi d'aconseguir millores en la motivació i implicació dels alumnes. Així ho varen explicar en una de les sessions en què es va tractar aquest tema.

Cada una de les experiències que presentaren incorpora distints elements de joc, cosa que origina que els alumnes es converteixin en autèntics protagonistes del seu aprenentatge. Els professors expliquen que la preparació de les classes, per a ells, suposa un repte, ja que requereix un major esforç dur-ho a terme i aprendre de les noves estratègies i dinamitzacions, però que se senten satisfets dels resultats aconseguits. T'animam a accedir-hi per escoltar en primera persona les seves impressions sobre ludificació. 

A continuació, volem comentar algunes eines de què disposa Aula digital, per treballar estratègies de ludificació. Es tracta de:

  • Insígnies
  • El bloc Resultat d'activitat (rànquing de les millors puntuacions)
  • El bloc Level Up (coneixements assolits)

Les insígnies (badges) són una bona manera per celebrar l’arribada a una fita i mostrar el progrés a l’alumne basant-se en criteris. Les insígnies creades a Moodle s’atorguen automàticament, es fonamenten en les accions dels alumnes dins el sistema i apareixen en el perfil d'usuari.

Per a un bon funcionament del sistema de ludificació, es requereix una bona gestió de les insígnies i que estiguin ben configurades. Així, per exemple, si un usuari ha completat tots els requisits necessaris se li atorga una insígnia, se li envia una notificació per correu electrònic i se n’actualitza el perfil. 

Els vídeos següents mostren com crear i administrar les insígnies:

Tan atractiu com les insígnies és la utilització del bloc Resultat de l’activitat de Moodle. El professor pot configurar, de manera automàtica, que es mostrin els resultats de les activitats qualificades en el curs. Per tant, el rànquing és un element dinàmic fins a la finalització de l’activitat. Es podrà configurar tant per a activitats individuals com grupals i es podrà determinar el nombre de les millors puntuacions.

Captura de pantalla

En darrer lloc, dins Aula digital, també podem fàcilment afegir-hi un bloc que es diu Level Up o Puja de nivell. Els alumnes, mentre participen en el curs, van guanyant punts d’experiència i pugen de nivell. El professor podrà configurar les condicions i regles necessàries, perquè el sistema estigui preparat per assignar puntuacions als estudiants de manera automàtica.

Per a més informació, vegeu-ne el vídeo següent:

El personal tècnic del servei Campus Digital t’ajudarà a configurar les eines apropiades per ludificar la teva Aula digital i t'assessorarà en les estratègies per fer-ne un bon ús.

Recursos per als professors

Martin, D. Herramientas de gamificación en Moodle. Extret de https://www.diegocmartin.com/herramientas-de-gamificacion-en-moodle/

Gila, M. (2019). Gamificación en educación, una estrategia que motiva. Extret de http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/entrevista/gamificacion-y-educacion-una-estrategia-que-motiva.html

Martín, Á. (2019). La diferencia entre la gamificación y el game-based learning. Extret de https://go.inserver.es/blog/diferencia-entre-gamificacion-y-game-based-learning

Ranking Block en Moodle. (2019). Extret de http://blog.cemebe.info/ranking-block-en-moodle/

Data de publicació: 11/07/2019