Novetats Aula digital 2018-19

Després de conèixer l’opinió dels usuaris sobre Aula digital, hem realitzat tot un seguit de millores a fi que aquesta sigui el més funcional possible.

A continuació us expliquem algunes de les millores que en destaquem: 

- Nova entrada a Aula digital
- Nou disseny de la interfície gràfica d'usuari
- Incorporem un gestor de correu intern
- Àrea personal més pràctica i fàcil de gestionar
- Bloc per manternir-me al dia de l'assignatura
- Nou format de presentació de l'assignatura
- Una manera més fàcil per fer grups
-  Eina per gestionar tutories
- Utilitat per crear col·leccions multimèdia
- Ajuda per a la lectura
- Un nou servei de suport: Fòrum de dubtes

Nova entrada a Aula digital

Comencem a usar la nova web <auladigital.uib.cat>, totalment adaptable a suports mòbils i alhora informativa sobre temes que interessen tant a estudiants com a professors.
 

Nou disseny de la interfície gràfica d'usuari

Simplifiquem al màxim el disseny de la pàgina. Cerquem donar major visibilitat als materials d'aprenentatge de cada matèria. Per a això, entre altres coses, hem matisat tots els tons de color que no són els propis de l'assignatura en si. A més, hem inclòs accessos directes a tota una sèrie d’eines que en facilitin la gestió, tal com mostra la figura següent: 

Captura assignatura Aula digital


Botó activa edicióEl botó activa edició és més visible i accessible. Sempre el trobareu a la barra superior de l'assignatura.
Botó gestió de l'assignaturaPer a la gestió de l’assignatura disposeu d’un mapa de navegació amb enllaços directes a totes les funcionalitats d’Aula digital que en permeten l’administració i configuració. Trobareu des de les opcions per configurar la visibilitat de l'assignatura, la creació de grups o l'accés al banc de preguntes.

Mapa de gestió de l'assignatura

Element ocultNova visualització dels recursos o de les activitats ocults. Per fer més visible que tenim activitats o recursos ocults, a part de presentar-se en color gris, ara ens apareixerà una etiqueta que ens avisarà d’aquesta situació.

Incorporem un gestor de correu intern

Eina que possibilita la comunicació privada entre alumne i professor i entre els mateixos estudiants. Hi ha una vista general de totes les bústies, on es troben tots el correus que han estat rebuts i enviats, i bústies individualitzades per a cada assignatura.

Accés a correu intern

Per mor d'aquesta millora desapareix el fòrum individualitzat de tutories i afegim el fòrum de comunicació per grups.

Àrea personal més pràctica i fàcil de gestionar

L’Àrea personal és la primera pàgina d’Aula digital a què accedim un cop ens hem identificat. Aquesta proporciona als usuaris informacions relacionades amb les assignatures en què es troben inscrits.

Per començar trobeu les assignatures agrupades per semestres, amb la possibilitat d’ordenar-les i ocultar-les tal com us sigui més útil.

Per ordenar-les simplement s’ha de fer clic en el botó assenyalat i moure i/o ocultar.

Assignatures editables per categories

D'altra banda, apareixen els esdeveniments propers de diferents maneres: per dates importants, com si es tractés d’una línia de temps, o per assignatura.

Resum cronològic

Bloc per manternir-me al dia de l'assignatura

Introduïm una secció, Activitat recent, en la qual l'estudiant podrà veure ràpidament les novetats que s'incloguin en l'assignatura. També mostrarà quan el docent faci visible qualque part dels continguts de l'assignatura, que hagués tingut ocult fins un moment determinat.

Nous formats de presentació de l’assignatura

S’incorporen nous formats més visual per organitzar els continguts i les activitats que incorporem.

1. En format de graella on cada casella és una secció de l’assignatura.

Format graella

Manual del format graella

2. Format de botons

El sistema de presentació dels continguts de l'assignatura a través de pestanyes no és possible des de la nova versió de la plataforma, per causes totalment alienes a la UIB.

Una manera més fàcil per fer grups

S’augmenten les possibilitats d’aquesta eina; fins ara, el professor era l’únic que podia crear els grups; ara, els alumnes podran crear-los, apuntar-s'hi i posar-hi una contrasenya, entre altres opcions. 
Manual tria de grup

Eina per gestionar tutories

Amb aquesta activitat el professor pot generar una agenda de tutories en què els alumnes poden reservar una cita, dins un període de temps determinat. S’envien notificacions als alumnes i també té la possibilitat d’avaluar la sessió.

Manual Tutories

Utilitat per crear col·leccions multimèdia

Eina que permet crear galeries d’elements multimèdia (imatges, vídeos i àudios) tant a professors com a alumnes, i també a ambdós. Aquestes col·leccions poden ser comentades i es poden baixar.
Manual Col·lecció multimèdia

Ajuda per a la lectura

ReadSpeaker és el sistema que permet la lectura en veu dels continguts que es comparteixen amb els estudiants, des d’Aula digital; també fa possible descarregar-ne un fitxer d’àudio.

Amb aquesta eina millorem l’accessibilitat dels continguts i ens apropem més a l’objectiu del disseny per a tothom.

Aquesta eina de lectura també està pensada per facilitar l'aprenentatge a persones amb dislèxia.

Un nou servei de suport: Fòrum de dubtes

Posem a disposició dels docents un nou fòrum, tutoritzat pels professionals del Servei Campus Digital, on es poden plantejar els dubtes que puguin sorgir sobre Aula digital, així com ajudar els companys davant les seves dubtes. 


Tota la informació es troba disponible a:
Preguntes Més Freqüents
 

Data de publicació: Mon Jul 02 09:21:00 CEST 2018