Padlet: la manera més fàcil de crear una pissarra col·laborativa!

Vols organitzar i compartir contingut multimèdia en un entorn semblant al d’una pissarra col·laborativa amb els teus alumnes? Padlet és una de les eines que pots usar per fer-ho!

Per crear un recurs d'aquest tipus, ens proposen fer-ho en 4 passes:

 1. Elegir un estil de tauler

Imagen que muestran las diferentes plantillas para organizar contenidos

 1.  Convidar els col·laboradors per treballar-hi

Imagen que muestra las opciones de privacidad

 1. Afegir-hi documentació: imatges, àudio, vídeo, presentacions, enllaços URL, etc.

Imagen que muestra opciones para añadir contenidos 

 1. Compartir i publicar el treball

Imagen que muestra como se comparte o se exporta el Padlet 

De les opcions de publicació que ens ofereix l’eina, la de poder inserir el tauler de Padlet, dintre de qualsevol entorn web (Aula digital, blog, xarxes socials, etc.), és una de les més útils. Encara que el més important és que es pot treballar, de manera col·laborativa, amb diversos companys en el mateix tauler, per dur a terme metodologies actives i participatives.

Hi ha molts elements que Padlet ens permet personalitzar:

 • Afegir títols i descripcions a cada un dels continguts que pujam a Padlet
 • Inserir una imatge de fons o un color de fons del tauler
 • Seleccionar el format del tauler
 • Configurar les notificacions
 • Accés dels col·laboradors amb contrasenya
 • Determinar el caràcter del tauler: públic o privat
 • Etc.

A més, Padlet és una eina que ofereix dos tipus de plans: un de bàsic amb un total de 3 taulers per editar i un que és una versió Premium amb més possibilitats d’edició.

 Imagen que muestra los plane: uno gratuito y otro de pago

Padlet es pot utilitzar de moltes maneres diferents com a eina educativa, per implementar projectes col·laboratius entre alumnes i alternatives de presentació de continguts i recursos, en una classe. Cada docent el podrà utilitzar d’acord a les seves necessitats.

Algunes propostes didàctiques

 • Implementar projectes col·laboratius, com un collage
 • Crear llistes de tasques
 • Compartir informació útil sobre un tema
 • Fer una presentació a classe amb el suport del tauler
 • Pluja d’idees (brainstorming)
 • Resolució de dubtes fets pels alumnes
 • Recopilació de fonts d’informació per a un treball d’investigació
 • Síntesi de les idees més importants d’un tema

Per a més informació

Padlet: Configurar una pizarra colaborativa en minutos

Mira l'exemple següent i si vols pots col·laborar-hi: Pluja d’idees: tècnica i procediment

 

Data de publicació: Fri Nov 16 09:56:00 CET 2018