Prepara les assignatures del curs 2020-21

Estam a punt de començar el nou curs 2020-21 i, des de Campus Digital, us volem recordar alguns aspectes que hauríeu de tenir en compte per tenir-ho tot enllestit.

Accés del professorat

Com a professors teniu accés a Aula digital 2020-21, a fi que pugueu començar a preparar i actualitzar les assignatures. El que hi trobareu serà una còpia de les del curs 2019-20, que es va fer el dia 27 de juny.

Per accedir-hi, ho heu de fer des del portal PAS PDI, fent clic al botó Prepara Aula digital 2020-21.

Accés dels estudiants

A partir de setembre, es donaran d’alta els estudiants dins les assignatures a mesura que es matriculin. En el cas que no us interessi que puguin accedir a les vostres assignatures, podeu ocultar-ne els continguts o no mostrar-les, tal com s’explica en els apartats següents.

Visibilitat de les assignatures

És important que comproveu si les vostres assignatures són visibles per als estudiants.

Per ocultar-les o fer-les visibles, heu d’anar a l’assignatura i a Edita els paràmetres del curs hi heu d'establir el paràmetre Visibilitat del curs a Mostra o Oculta, depenent del que vulgueu fer.

En trobareu més informació a Com visualitzar una assignatura a Aula digital.

Actualitzar activitats i recursos

  • Actualitzeu les dates de disponibilitat de les activitats o dels recursos que estiguin restringits per dates
  • Actualitzeu la informació de grups de les activitats i dels recursos restringits per grups i agrupaments

Modificacions assignatures a Aula digital 1r semestre

D’acord amb la implementació d’Acadèmic, a partir d’ara, totes les assignatures de grau estaran actives a Aula digital, de manera que tindreu un espai per a cada grup matriculable.

La sincronització de dades entre Acadèmic i Aula digital es farà el setembre; per aquest motiu ara només teniu les assignatures tal com les teníeu al curs 2019-20.

En el cas que la vostra assignatura, del curs 2020-21, tengui més d’un grup matriculable, i us interessi tenir un únic espai a Aula digital, on puguin accedir tots els alumnes, ens ho heu de demanar emplenant la sol·licitud Modificacions assignatures Aula digital 2020-21 1r semestre, que teniu al vostre abast a UIBdigital, a la secció Gestions i serveis - Sol·licituds – Disponibles. En aquesta sol·licitud també podeu indicar quin contingut se us hi ha de passar.

A fi de tenir enllestides les assignatures de primer semestre abans de l’inici de curs, prioritzarem aquestes.

Cedir materials d'elaboració pròpia a un altre professor

Si a una assignatura disposau de material d’elaboració pròpia i voleu cedir-lo a un altre professor, a fi que pugui usar-lo a Aula digital i que hi faci les actualitzacions que trobi pertinents, haureu d’emplenar la sol·licitud Actualitzacions i cessions de materials, amb les dades i la signatura de les dues persones interessades, i fer-la arribar a Campus Digital, per correu intern o digitalment a suport.professors@uib.es.

Data de publicació: 28/07/2020