Quins materials didàctics puc facilitar als meus alumnes?

Campus Digital ha desenvolupat, per als docents que vulguin compartir, a Aula digital, materials en format escrit i que desitgin tenir una imatge gràfica que permeti una major facilitat de lectura, un model de publicació en pdf que és a disposició dels professors.

Hi ha diversos tipus de materials escrits: guies d’estudi, contenen les orientacions necessàries per a l’estudi dels continguts: què aprendrà l’alumne, quins coneixements previs ha de tenir i de quins recursos disposarà; blocs temàtics de continguts que despleguen una part concreta de l’assignatura, poden incloure elements gràfics (taules, diagrames, imatges...) que ajudin a la comprensió dels conceptes; fitxa d’activitat, presenta les activitats que es duran a terme en l’assignatura: qüestionaris d’autoavaluació, exercicis per resoldre i d’altres ja resolts, casos pràctics...

Aquests, i d'altres, són els documents didàctics dels quals Campus Digital ha elaborat unes plantilles, amb la finalitat de simplificar la tasca dels docents.

En el vídeo següent trobareu una explicació més extensa, i amb exemples, per mostrar-ne les característiques.

Per a qualsevol dubte o consulta, podeu posar-vos en contacte amb Campus Digital.

Per a més informació

Plantilles dels materials didàctics

Formulari web per a l'elaboració de la guia d'estudi

Data de publicació: 05/12/2019