Treball col·laboratiu a Aula digital. La gestió de grups

Per dur a terme activitats de treball col·laboratiu a Aula digital, s’han de formar grups. Com a docent, pots ajudar els estudiants que els creïn de manera autònoma.

Per promoure la cooperació i la interacció entre els alumnes es pot aprofitar el potencial que  ofereix Aula digital amb les diverses activitats que es poden desenvolupar amb grups. Aquestes activitats, com tasques, fòrums, etc., necessiten la creació prèvia d’aquests grups i sovint del seu agrupament.

El professorat pot decidir quins alumnes faran feina plegats o bé es pot deixar a l’alumnat que triï els companys de grup i, fins i tot, que ells mateixos s’inscriguin al grup que han seleccionat.

Per facilitar als alumnes la formació autònoma de grups de treball, es pot habilitar un wiki per tal que informin els companys de la seva disponibilitat horària i així puguin agrupar-se segons les seves preferències. Això és especialment útil per als alumnes que no assisteixen a les classes presencialment.

El wiki s’ha de configurar en mode col·laboratiu i heu d’explicar-ne detalladament el funcionament a la descripció: «Heu de formar grups de 4 membres màxim, segons la vostra disponibilitat. Escriviu el vostre nom al costat de cada grup i indiqueu quin horari de disponibilitat teniu. Si trobeu qualcú que coincideix amb les vostres preferències, apunteu-vos al mateix grup, fins a arribar al màxim de components. La data límit per fer-ho és...». Finalment heu de crear la primera pàgina del wiki on podeu escriure els noms dels grups als quals acabaran inscrivint-se o simplement deixar espais on es puguin apuntar. Fins i tot poden decidir el nom del grup que volen tenir.

Una vegada tancada la fase de negociació al wiki, podran formalitzar la seva tria autoinscrivint-se amb l’eina Elecció de grups. Ells mateixos poden crear el grup amb el nom que han decidit i inscriure-s'hi. En aquest cas, però, és estrictament necessari configurar l’eina indicant a quin agrupament, creat prèviament, s’inclouran els grups.

Caldrà la intervenció del professor si qualque alumne ha quedat sense grup o si hi ha desequilibris o disputes entre els diferents grups.

Imatge 1

Per a més informació

Manual: Wiki

Manual: Tria de grup

Manual: Creació i gestió de grups

Videotutorial: Crear grups i agrupaments

Data de publicació: 16/01/2020