Videoconferència d'escriptori: una ajuda en la docència digital

Les eines per dur a terme videoconferències d’escriptori esdevenen de gran utilitat en la millora de la comunicació i dels processos d’ensenyament-aprenentatge. Així, es converteixen en un suport a la tasca docent.

L'ús d’eines de videoconferència d’escriptori en l’ensenyament ens permet potenciar la comunicació amb els estudiants, el que afavoreix així el seu aprenentatge. Però, a més de comunicar-nos, actualment aquestes eines ofereixen funcionalitats avançades que ens faciliten la docència, en un context eminentment digital.

En primer lloc, la comunicació a través de la videoconferència ens permet interactuar des de qualsevol lloc amb un dispositiu o ordinador connectat a la xarxa. El fet de poder-se fer tant d’un a un com en petit grup, amb veu i vídeo, ens aporta una comunicació millorada quan interactuam de manera no presencial, a través dels canals del so i la imatge que compartim. Aquest fet potencia la comprensió, agilitza els processos de presa de decisions i permet els debats i l’intercanvi d’opinions, afavorits pel fet de poder-nos veure i escoltar naturalment.

A més, dins el context educatiu, l’ús de les funcionalitats avançades, que incorporen les eines de videoconferència d’escriptori, esdevenen una eina valuosa per poder dur a terme accions amb una finalitat educativa, tot tenint present la facilitat que ens dona no haver-nos de desplaçar per poder interactuar presencialment. Uns avantatges poden ser, principalment, per exemple, compartir l’escriptori propi amb els assistents, fer una presentació en línia, gravar les sessions a fi de poder-se usar com a material de consulta en un futur, gestionar els permisos que pot tenir cada participant (oient, moderador, presentador), entre d’altres. Tot això ens permet dur a terme reunions amb múltiples finalitats, cosa que les fa molt versàtils.

A continuació, destacam alguns dels usos educatius que en podem fer:

  • Tutories electròniques (dubtes, consultes, seguiment personalitzat...)
  • Seminaris o classes a petits grups
  • Seguiment de treballs, estudis, casos pràctics...
  • Facilitació del treball col·laboratiu
  • Avaluació individual o a petits grups
  • Defensa de treballs

Cal tenir present que el seu sol ús no ens garanteix que puguem obtenir-ne un profit educatiu. Per aquest motiu, hem de planificar la manera d’incorporar l’eina de la videoconferència d’escriptori a la nostra pràctica docent; tant com a suport complementari a l’atenció a l’estudiant, com a recurs formatiu en la realització de propostes d’aprenentatge (activitats, treballs en equip, coordinació en activitats grupals, etc.).

Data de publicació: 07/01/2020