Escoltar

Notícies per a l'alumnat

Noves formes per presentar els teus continguts: Infografies

Al llarg d’aquest mes publicarem diferents notícies amb les quals et volem donar a conèixer diferents maneres de presentar continguts, ja siguin treballs, apunts, etc.

Aquesta setmana et presentam les infografies

Què són les infografies? En trobam diverses definicions, per exemple, la Universitat de Barcelona diu que són un mitjà per explicar de manera clara, visual i sintètica una sèrie de conceptes, fets o dades complexes. Són més fàcils de llegir que un text per la qual cosa en faciliten així la comprensió i el seu ús a les xarxes socials.  El Gran Diccionari de la llengua catalana ens diu que és una tècnica de creació d'imatges de síntesi i de representació gràfica mitjançant la utilització directa d'ordinador.     

Aquesta forma de difondre informació ens permet que, amb un simple cop d’ull, es puguin entendre conceptes complicats, alhora que són més fàcils d’assimilar i recordar.

Per això, et recomanam que utilitzis aquesta forma de presentar la informació, ja que t'ajudarà a fer una síntesi dels conceptes, o temari, que estudiïs.

Consulta aquest enllaç per veure'n nombrosos exemples.

Hi ha moltes eines que et permeten fer infografies, aquí te'n deixam unes quantes:

  • Canva: eina gratuïta que et permetrà crear imatges, infografies d’una manera senzilla.
  • Piktochart: eina, també gratuïta en els seus usos més bàsics, que té una gran galeria de plantilles d'infografies.
  • Genially: eina desenvolupada per un equip espanyol, que et permet crear contingut visual utilitzant el teu navegador.
  • Visual.ly: és una de les eines més emprades per dissenyadors i que, talment com les altres eines, et permet crear infografies fàcilment.

Per a més informació

Digital, M. (2016). 10 mejores herramientas para crear infografías. Extret de: https://www.antevenio.com/blog/2016/02/10-herramientas-para-crear-infografias/

Espeso, P. (2018). ▷ 10 herramientas para crear infografías. Extret de: https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/crear-infografias/37194.html

Romero, B. (2019). Cómo hacer una infografía: Guía, herramientas y trucos. Extret de:  https://www.begoromero.com/como-hacer-infografia-herramientas-y-trucos/

Data de publicació: 01/07/2019