Corregir treballs d'Aula digital fora de línia i fer-ne retroacció

De vegades ens interessa baixar-nos els documents que ens ha entregat l’alumne, per fer-hi comentaris o correccions, i per, posteriorment, enviar-li-ho i que vegi les anotacions que hi hem fet.

L’eina Tasca permet fer-ho; per dur-ho a terme hem d’anar a la graella d’avaluació de la tasca i a l’opció Acció de qualificar, que trobarem a dalt de la graella, i que com es pot veure és un desplegable, on surten diferents opcions segons s’hagi configurat la tasca, hem de triar Descarrega totes les trameses una vegada els alumnes ens hagin tramès els seus treballs.

Imatge 1

Feta la passa anterior, se’ns baixaran, en un zip al nostre ordinador, tots els treballs; aquests tenen una codificació especifica que no podem modificar. El que hem de fer és corregir el treball i tornar-lo a desar amb el mateix nom amb què s’ha baixat.

També, si ens interessa, podem baixar els treballs dins diferents carpetes per alumnes, però hem d’activar aquesta opció. Per fer-ho hem d’anar sota la graella i seleccionar l’ítem que diu Descarrega les trameses en carpetes.

Imatge 2

Si no modificam els noms de les carpetes ni dels arxius entregats, podrem pujar a cada alumne el seu treball amb les retroaccions. Per poder pujar els treballs corregits, el primer que hem de fer és configurar la tasca amb aquesta possibilitat; per a això, als paràmetres Tipus de retroacció cal marcar l’opció Fitxers de retroacció.

Una vegada corregits i desats, tal com hem dit anteriorment, simplement haurem de fer un nou fitxer zip amb els documents comentats i el nom amb què s’ha baixat.

D’aquesta manera, els podrem pujar tots d’una vegada, des de l’opció Penja múltiples fitxers de retroacció en un zip, que trobarem al desplegable de l’opció Acció de qualificar.

Imatge 3