Preguntes d'opció múltiple: descompte de les preguntes incorrectes

Si en les preguntes d’opció múltiple volem que les respostes incorrectes penalitzin, hem de tenir en compte que la puntuació es planteja en percentatges, que hem de triar dins el desplegable. 

Imatge 1

El valor dels encerts i de les errades es calcula automàticament en funció del nombre de preguntes del qüestionari.

Això vol dir que, quan cream les preguntes, hem de configurar quin és el tant per cent (%) de penalització de les respostes incorrectes. El valor de cada resposta està supeditat al nombre de preguntes del qüestionari.

Exemples

En un qüestionari de 10 preguntes en què les incorrectes resten el -50%. Les correctes valen 1 i les incorrectes descompten 0,5 punts.

En un qüestionari de 10 preguntes en què les incorrectes resten el -33,33%. Les correctes valen 1 i les incorrectes descompten 0,33 punts.

En qüestionari de 20 preguntes en què les incorrectes resten el -50%. Les correctes valen 0,5 i les incorrectes descompten -0,25 punts.

En un qüestionari de 20 preguntes en què les incorrectes lleven el -33,33%. Les correctes valen 0,5 i les incorrectes descompten el 33,33% de 0,5; és a dir, 0,165 punts.