Com enviar un missatge a tots els alumnes?

Per defecte, totes les assignatures contenen una sèrie de fòrums que se situen al bloc Comunicació de la columna central. Els missatges que hi enviam, a través d’aquests fòrums, els reben tots els alumnes matriculats a l’assignatura.

  • El Tauler de notícies es pot utilitzar com un tauler de notícies digital, per fer pública informació relativa a l’assignatura. Només permet que el professor hi pugui publicar nous debats, l’estudiant no els pot respondre.
  • El Fòrum general permet que tant el professorat com l’alumnat hi pugui participar.