Com puc fer que els meus alumnes em lliurin una activitat?

Els alumnes han de fer moltes activitats i per facilitar-los-ne el lliurament cal utilitzar les eines més adients.

L’eina Tasca té com a finalitat l’entrega de treballs per part dels alumnes. El professor té, dins un «caseller» virtual, tots els treballs entregats i els pot avaluar des d'allà mateix.

La finalitat d’aquesta ajuda és indicar-vos els paràmetres més importants que s'han de configurar; per això no us explicarem aquells que van més enllà d’una entrega d’un treball.

 Configurar la tasca a Aula digital.

 1. Activam edició i anam a Afegeix una activitat o un recurs
 2. Imatge 1

 3. Triam Tasca i clicam sobre Afegeix
 4. Imatge 2

 5. Emplenam els Paràmetres generals
 6. Imatge 3

  1. Nom de la tasca: és el títol de la tasca i apareixerà a la plana principal de l’assignatura.
  2. Descripció: camp obligatori on es descriu l’activitat que han de desenvolupar els alumnes. Aquí es recomana redactar les instruccions.
  3. Fitxers addicionals: possibilita posar un arxiu adjunt de qualsevol tipus a la descripció, amb la interfície del selector d’arxius.
 1. Disponibilitat
 2. Imatge 4

  1. Permet trameses des de: és el dia des del qual l’alumne podrà començar a enviar la seva tasca.
  2. Data de venciment: fa referència al darrer dia per entregar els treballs.
  3. Data límit: és un ítem important a configurar; si es marca l’opció Habilita, hem de tenir en compte que no permetrà que arribin treballs fora del termini establert; en canvi, si no es marca, l’alumne podrà enviar el treball; però, al professor li quedarà marcat en vermell, a la taula d’avaluació de les trameses, el temps de retard de l’entrega.
 1. Tipus de tramesa
 2. Imatge 5

  1. Tipus de tramesa: és l’ítem més important, ja que amb aquest establirem si la tasca es farà en línia (la tramesa a enviar serà un text que l’alumne haurà d’escriure a l’espai disponible) i/o mitjançant tramesa de fitxers (haurà d'enviar qualque tipus d’arxiu al professor).
  2. Límit de paraules: si hem elegit el text en línia, aquest ítem ens permetrà posar un límit de paraules, per extensió al que han d’escriure els alumnes.
  3. Quantitat màxima de fitxers carregats: s’estableix el nombre màxim de fitxers que els alumnes podran enviar.
  4. Tipus de fitxers acceptats: s’estableixen els tipus de fitxers que es volen rebre. Si es deixa buit, estaran tots permesos. És interessant per a només deixar entregar arxius de tipus pdf, per si volem emprar l’eina d’anotacions que té l'eina Tasca.
 1. Tipus de retroacció: aquí establim com volem donar una retroacció als alumnes. No són opcions que siguin excloents. A continuació n'explicarem les més utilitzades
 2. Imatge 6

  1. Comentaris de la retroacció: permet que el professor pugui fer comentaris als alumnes en les seves trameses.
  2. Comenta el PDF: si s’activa, el professor podrà crear un pdf en què podrà fer anotacions quan corregeixi el document entregat.
  3. Fitxers de retroacció: si s’activa, el professor podrà enviar fitxers als alumnes amb les anotacions pertinents.
 1. Paràmetres de la tramesa en grup. Les entregues de treballs també es poden fer en grups; aquests  ja han d’estar creats dins Aula digital prèviament. Per tant, si es vol que la tramesa sigui en grup s’han de configurar els paràmetres següents:
 2. Imatge 7

  1. Els estudiants trameten en grups: hem d’habilitar aquest ítem per fer aquest tipus de tasca. Una vegada activat, apareixen uns ítems de configuració, on cal destacar: permet que el lliurament d’un treball es faci en grup. Els grups que utilitza són aquells que ja estan definits amb anterioritat.
  2. Cal formar part d'un grup per fer una tramesa: ha d’estar seleccionat perquè els alumnes que no pertanyen a un grup concret no puguin fer una tramesa.
  3. Requereix la tramesa de tots els membres del grup: si s’activa, tots els membres del grup han d’enviar el treball; si no se selecciona, basta que un membre l’enviï en nom del grup.
  4. Agrupament per als grups d’estudiants: aquesta opció és essencial o si no la tasca no estarà ben configurada. Per tant, s’ha de fer un agrupament dels grups que han de fer la tasca.
 1. Qualificació. L’apartat Qualificació permet configurar com es qualificarà la tasca entregada
 2. Imatge 8

  1. Qualificació: quan es configuri aquest ítem es podrà elegir entre escales i puntuació. Si s’escull Escala es podrà triar entre una de predeterminada o de pròpia; en canvi si s’escull Puntuació es podrà establir sobre quin valor es vol puntuar.
  2. Mètode de qualificació:  aquesta opció permet elegir entre aquestes opcions d’avaluació:
   • Qualificació senzilla: és la qualificació numèrica tradicional.
   • Guia de qualificació: consisteix a definir una llista d’elements que configuren la tasca i que s'avaluaran de manera independent pel professor.
   • Rúbriques: una rúbrica estableix un conjunt de criteris, cadascun amb diversos nivells, que definiran la qualificació.
 1. Categoria de qualificació: Aquesta opció controla la categoria a la qual estan assignades les qualificacions d'aquesta activitat al butlletí.

Podeu ampliar informació i consultar tots els paràmetres al manual Tasques.

Si us interessa usar les rúbriques per avaluar, podeu consultar el videotutorial Avaluar amb una rúbrica.