Com podem fer preguntes de vertader i fals i que la resposta incorrecta descompti

Les úniques preguntes que podem descomptar, si els alumnes s’equivoquen, són les d'opció múltiple. Per tant, si volem fer preguntes de vertader o fals i que la resposta incorrecta resti, el que hem de fer és:

  1. Anar al Banc de preguntes i seleccionar S'està afegint una pregunta d'opcions múltiples. Posam el títol i la pregunta que volem plantejar.
  2. Imatge 1

  3. A les respostes, hem de posar Vertader i Fals i donar-hi el valor que tenen; per exemple, si volem que l'opció 1 Vertader, sigui la correcta, triam que Vertader té el 100% i a l’opció 2, Fals, triam el que volem descomptar.
  4. Imatge 2