La qualificació ràpida d'una tasca

La qualificació ràpida d'una tasca és la possibilitat de corregir els treballs entregats d’una manera més senzilla i àgil, ja que, a la graella d’avaluació d'aquesta, ens apareixerà un espai per posar la nota.

Imatge 1

Per activar-la, heu d’anar al final de la pàgina de la graella d’avaluació, que trobau quan entrau a la tasca i clicau sobre el botó Visualitza totes les trameses, i a l’ítem Qualificació ràpida, clicau en el requadre que hi ha a la vora. Això farà que, a la columna Qualificació, hi hagi un espai on posar directament la nota.

Relacionat amb aquest tipus de qualificació, trobam l’opció de Notifica als estudiants; aquesta ens permetrà que s'envii un missatge als alumnes comunicant als alumnes que el seu treball ja està corregit. Si pensam que no podrem acabar en una sessió la correcció, ens convé deshabilitar l’opció i, quan ens faltin pocs treballs per corregir, activar-la i així, quan desem, s’enviaran totes les notificacions.

Cal tenir molt present que hem de recordar fer clic sobre el botó Desa tots els canvis de la qualificació ràpida, ja que, si no ho fem, perdrem totes les notes que hem posat.

Imatge 1