Quins tipus de tasques es poden fer a Aula digital?

L’eina Tasca permet diferents configuracions que, al seu torn, possibiliten l’entrega de treballs.

Bàsicament, trobam l’entrega d’un o més fitxers, la realització d’un text en línia, la combinació de les anteriors i, per últim, la que anomenam Tasca fora de línia.

 1. Entrega d’un o més fitxers: aquest tipus de configuració ens permet que l’alumne entregui un fitxer o més d’un, segons la configuració que fem.
  Per configurar-ho, hem d’elegir l’opció Tramesa de fitxers de l’apartat Tipus de Tramesa, i també, caldrà establir quants de fitxers volem que ens entreguin; això ho determinarem a l’ítem Quantitat màxima de fitxers carregats. Així mateix, és interessant precisar quin tipus de fitxer volem que ens entreguin; recomanam establir que siguin pdf, ja que podrem utilitzar l’eina de comentaris que té la mateixa Tasca.
 2. Text en línia: permetrà als alumnes escriure un text en un determinat espai que s’obrirà mentre estigui disponible la Tasca.
  Per configurar-ho, hem de triar l’opció Text en línia de l’apartat Tipus de Tramesa. En aquesta ocasió haurem d’establir l’espai que volem que els alumnes tenguin per escriure; per a això, a l’opció límit de paraules, l’habilitarem i establirem el nombre de paraules que volem que hi hagi.
 3. Combinació de text en línia i entrega de fitxers: aquest tipus de tasca és la combinació de les dues anteriors, és a dir, a l’alumne li apareixerà un espai en què pot escriure i també entregar un fitxer o fitxers.
  Per configurar-ho, simplement hem d’elegir les dues opcions anteriors i establir els paràmetres que hem explicat anteriorment.
 4. Tasca fora de línia: aquest tipus de tasca consisteix en el fet que els alumnes entreguin un document en mà, però que l’avaluació es faci mitjançant Aula digital.
  Per configurar-la, hauríem de deixar sense seleccionar les dues opcions de Tipus de tramesa, i així el que farem serà obrir un espai d’avaluació que ens permetrà qualificar els treballs de manera habitual.