Com referenciar el material?

El Servei de Biblioteca i Documentació posa al teu abast dues maneres de fer-ho:

  • A través de la consulta de la pàgina Gestiona la teva bibliografia, que exposa quines són les pautes per citar documents i fer una bibliografia
  • Mitjançant el curs gratuït d'autoformació BiblioCita, amb el qual podràs conèixer els diversos estils de citació que s'utilitzen a diferents disciplines